Καταναλωτές

Τα γραφεία της Υδατοπρομήθειας του Δήμου Πάφου στεγάζονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη (Κ.Ε.Δ.),  Μιχαήλ Σάββα 1
8028 Πάφος (εντός χώρου στάθμευσης σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης»).

Αν δεν πήρατε λογαριασμό παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Καταναλωτών στα τηλέφωνα 26930915, 26931224, 26940940 ή περάστε απο τα γραφεία μας το συντομότερο. 

Τα ταμεία για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών είναι ανοικτά απο τις 08:00 πμ μεχρι τις 13:15 μμ καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 99603622 ο οποίος είναι διαθέσιμος ολόκληρο το 24ωρο. 

Σε περίπτωση που έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στην υδραυλική εγκατάσταση του υποστατικού σας και ο μετρητής καταγράφει κατανάλωση νερού θα πρέπει να καλείται ιδιώτης υδραυλικός για επιδιόρθωση της βλάβης και να ενημερωθεί η Υδατοπρομήθεια για επιθεώρηση της επιδιόρθωσης. 

Τμήμα Αποκοπών / Επανασυνδέσεων

Θα πρέπει να δώσετε το κινητό σας τηλέφωνο και το e-mail address για να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Δήμου Πάφου.  Ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του, μετά την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του καταναλωτή, αποστέλλει τηλεφωνικό μήνυμα sms και e-mail στα στοιχεία που δηλώθηκαν στον αριθμό που δηλώθηκε.  Σε περίπτωση που και πάλι ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μετά από συγκεκριμένο χρόνο, τότε ο Δήμος μπορεί να προβαίνει στην αποκοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Νοουμένου ότι είστε εγγεγραμμένος καταναλωτής του υποστατικού, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει αποκοπή της παροχής νερού στο υποστατικό σας εφόσον προηγουμένως υπογράψετε και παραδώσετε το σχετικό Δήμου Πάφου.  Υπαλλακτικά, μπορείτε να στείλετε γραπτές οδηγίες μέσω:

 • ταχυδρομείου,
 • τηλεομοιότυπου ή
 •  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Ένας καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την αποκοπή της παροχής νερού είτε επειδή θα εγκαταλείψει το υποστατικό είτε επειδή δεν επιθυμεί πλέον την  υδροδότηση του συγκεκριμένου υποστατικού.

Ανάλογα με ποια ένδειξη θα έχει ο υδρομετρητής, γίνεται τελική χρέωση του λογαριασμού και εκδίδεται λογαριασμός με το τελικό ποσό οφειλής προς το Δήμο Πάφου μέχρι την ημέρα που έγινε η αποκοπή στο υποστατικό. Σε περίπτωση που έχετε κατατεθειμένο ποσό εγγύησης σε πίστη σας, τότε γίνεται εξόφληση του τελικού λογαριασμού από το ποσό αυτό. Αν όμως η χρέωση του τελικού λογαριασμού είναι λιγότερη από το ποσό εγγύησης λογαριασμού, το υπόλοιπο ποσό θα σας επιστραφεί εντός δυο εβδομάδων. Αντίθετα, σε περίπτωση που η χρέωση του τελικού λογαριασμού είναι μεγαλύτερη από το ποσό εγγύησης σας, τότε το ποσό διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί προτού διενεργηθεί η αποκοπή της παροχής του νερού.

Για να υπολογίσουμε τη χρέωση, θα πρέπει να προσκομιστεί η σημερινή ένδειξη φωτογραφίζοντας τον υδρομετρητή με το κινητό σας τηλέφωνο ή φωτογραφική κάμερα με τρόπο ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο κτυπητός αριθμός του υδρομετρητή και η ένδειξη των κυβικών μέτρων.  Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου μπορεί να επισκεφτεί το υποστατικό για να καταγράψει την ένδειξη του υδρομετρητή.  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής μπορεί να χρειαστούν μέχρι δυο εργάσιμες μέρες.

Για να γίνει επανασύνδεση συγκεκριμένου υδρομετρητή που είναι αποσυνδεδεμένος, τότε θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των €20,34 για τα έξοδα επανασύνδεσης και το ποσό εγγύησης λογαριασμού ή συμπλήρωσης του ποσού αναλόγως της περίπτωσης:

 • €200 σε περίπτωση ενοικιαστή ή
 • €200 σε περίπτωση ιδιοκτήτη

Στην περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης, επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομίσετε τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο.  Αν εκπροσωπείτε εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής / Διευθυντών εταιρείας,
 • σφραγίδα της εταιρείας
 • να είστε εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή της εταιρείας στην περίπτωση που δεν θα επισκεφθεί τα Γραφεία του Δήμου.

Εννοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, αν ο λογαριασμός έχει χρεωστικό ποσό που εκκρεμεί, θα πρέπει  πρώτα να εξοφληθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να γίνει σχετικός έλεγχος ακριβείας του υδρομετρητή. Θα πρέπει να καταβάλετε στο Ταμείο του Δήμου Πάφου το ποσό των €20,34 για το δικαίωμα ελέγχου.

I. Εάν μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής δεν κατέγραφε με ακρίβεια, τότε θα τοποθετηθεί καινούριος υδρομετρητής και θα αναθεωρηθεί η χρέωση του σύμφωνα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στη συνέχεια, το ποσό των €20,34 που είχε πληρωθεί για το δικαίωμα ελέγχου, θα σας επιστραφεί.  

II. Σε περίπτωση όμως που διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής κατέγραφε ορθά, τότε ο ίδιος υδρομετρητής τοποθετείται στη θέση του και το ποσό των €20,34 δεν επιστρέφεται. 

Εννοείται ότι κατά το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται σε διαδικασία ο έλεγχος ακρίβειας του υδρομετρητή, η παροχή νερού στο συγκεκριμένο υποστατικό θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Τεχνικές Υπηρεσίες - Υδροδοτήσεις

Για την υδροδότηση του υποστατικού πρέπει να προσκομιστούν:

 

 • Άδεια οικοδομής
 • Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
 • Κάτοψη ισογείου
 • Κάτοψη ορόφου (για ανέγερση πολυκατοικιών)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας

 

Το ελάχιστο κόστος εγκατάστασης νέου υδρομετρητή, το οποίο καθορίζεται από το Δήμο Πάφου, είναι σήμερα €168 (με εμβαδό μικρότερο των 450m²).  Ωστόσο το ακριβές κόστος για την εγκατάσταση νέου υδρομετρητή θα υπολογιστεί μετά την υποβολή της αίτησης και θα ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης με σχετική απαντητική επιστολή από το Δήμο Πάφου.

Για την υδροδότηση  σε υφιστάμενη οικοδομή πρέπει να προσκομιστούν:

 • Άδεια Οικοδομής (προτεινόμενου υποστατικού)
 • Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
 •  Κάτοψη ισογείου
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Άδεια Οικοδομής (Υφιστάμενης κατοικίας)

Νοουμένου ότι είναι ανεξάρτητα και διαμένει ξεχωριστή οικογένεια μέσα, θα πρέπει να προσκομιστεί:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή
 • Άδεια οικοδομής (αν υπάρχει)
   

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν το ημιυπόγειο έχει ανεγερθεί με άδεια οικοδομής και η μέση κατανάλωση του τελευταίου έτους ξεπερνά τα 120 κυβικά μέτρα. Επίσης, το ημιυπόγειο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να διαμένει ξεχωριστή οικογένεια μέσα.

Για την υδροδότηση Τουρκοκυπριακού υποστατικού / τεμαχίου πρέπει να προσκομιστούν:

 • Χωρομετρικό Σχέδιο
 • Συμβόλαιο με την Υπηρεσία Μέριμνας
 • Ανανέωση  Συμβολαίου (από την Υπηρεσία Μέριμνας)

Συνήθως 1 εβδομάδα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία στο Δήμο Πάφου.

Comments are closed.

Close Search Window