Τέλη Υδατοπρομήθειεας
Πληρωμές
Έντυπα - Αιτήσεις
Έξυπνη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Συνήθεις Ερωτήσεις
Τέλος Επανασύνδεσης Υδροδότησης

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Ωρες Γραφείου: 26930915, 26931224, 26940940

24ωρη υπηρεσία (για πολύ επείγον περιστατικά) : 99603622

Τηλεομοιότυπο: 26 940 900

Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό:

Δευτέρα – Παρασκευή

8:00 – 13:15

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Διεύθυνση: Μιχαήλ Σάββα, 1, 8028, Πάφος (εντός χώρου στάθμευσης σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης»)

Close Search Window