Ο Δήμος Πάφου δημιούργησε και διαθέτει πλέον το δικό του ιδιωτικό και αυτόνομο δίκτυο LoRaWAN, μέσω του οποίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους όλες οι συσκευές-αισθητήρες των έργων της ψηφιακής και έξυπνης πόλης που είναι σε εξέλιξη ή θα υλοποιηθούν στο μέλλον, δίνοντας σε πραγματικό χρόνο (real time) πολύτιμες και άμεσες πληροφορίες προς τον πολίτη, οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητά του και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του.

Ο Δήμος Πάφου περνάει σε μια νέα εποχή εφαρμόζοντας σύγχρονες – έξυπνες λύσεις στη λειτουργία του και την επικοινωνία με τον πολίτη,

Ο Δήμος Πάφου δημιούργησε και διαθέτει πλέον το δικό του ιδιωτικό και αυτόνομο δίκτυο LoRaWAN, μέσω του οποίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους όλες οι συσκευές-αισθητήρες των έργων της ψηφιακής και έξυπνης πόλης, δίνοντας σε πραγματικό χρόνο (real time) πολύτιμες και άμεσες πληροφορίες προς τον πολίτη, οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητά του και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του.

Με την εγκατάσταση του συστήματος LoRaWAN και τη λειτουργία των έργων της έξυπνης πόλης, οι πολίτες θα δέχονται σε πραγματικό χρόνο (real time) πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, όπως για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο σημείο που θέλουν να πάνε, την κατανάλωση του νερού στο σπίτι τους, τη θερμοκρασία και την υγρασία στην ατμόσφαιρα, την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα και των ρύπων στον αέρα, ακόμη και για το πότε γέμισε ο κάδος της πολυκατοικίας τους, στο πλαίσιο της έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων.

Μέσω του LoRaWAN, θα μπορούν να εκπέμψουν σήμα πέρα των 50.000 συσκευών-αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την πόλη, εκ των οποίων οι 3.200 έχουν τοποθετηθεί στους χώρους στάθμευσης, οι 27.000 θα συνδεθούν με τους έξυπνους υδρομετρητές, οι 150 θα στέλνουν μετρήσεις για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, ενώ ένας ακόμη σημαντικός αριθμός θα εξυπηρετεί άλλα έργα της έξυπνης πόλης.

Φωτογραφίες

Comments are closed.

Close Search Window