Στην έννοια της λέξης «Υγεία» περιλαμβάνεται η απουσία τόσο ασθενειών όσο και παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα και να επηρεάσουν αρνητικά τη διάθεση του ανθρώπου και τις ανέσεις του.

Σκοπός και στόχος της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η προστασία και συνεχής αναβάθμιση της Υγείας των Δημοτών καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάπτυξη ορθής υγιεινής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας στην πόλη μας, η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς:

Διενεργούνται έλεγχοι στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Μπυραρίες, Καφετέριες, Take Away, Μουσικοχορευτικά Κέντρα, Καμπαρέ, Δισκοθήκες, Υπεραγορές, Περίπτερα Καφενεία κλπ, και ελέγχονται οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν και η εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων γνωστού ως HACCP.

Διενεργούνται έλεγχοι στα Κομμωτήρια, Κουρεία, Ινστιτούτα Αισθητικής, Γυμναστήρια, κλπ, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται  οι υγειονομικές συνθήκες και προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

Ελέγχονται οι φάκελοι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την έκδοση της άδειας οικοδομής ενός κτιρίου όσον αφορά τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, τις αποχετεύσεις, την ορθή διάταξη των χώρων παρασκευής τροφίμων σε συσχετισμό με τους χώρους υγιεινής, τον κατάλληλο εξαερισμό και φωτισμό κλπ.

Ελέγχονται οι Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν οι εγκαταστάσεις τους  Υγειονομικούς όρους και Κανονισμούς, αν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών σωστά εξοπλισμένο, πίνακα ανακοινώσεων με τις μετρήσεις της οξύτητας του νερού (PH), του ελεύθερου χλωρίου και της θερμοκρασίας, προσοντούχο ναυαγοσώστη και άτομο το οποίο να κατέχει γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Ειδικό συνεργείο ασχολείται με ψεκασμούς εστιών κουνουπιών, κατσαρίδων, ψύλλων και μυγών, ενώ διενεργούνται και εκστρατείες για την τοποθέτηση παγίδων για τρωκτικά.

Σε επιτόπου επισκέψεις εξετάζονται τα παράπονα των δημοτών για προβλήματα οχληρίας από αποχετεύσεις υποστατικών, διατήρηση πτηνών και ζώων, αναθυμιάσεις φουγάρων, δυσοσμίες κλπ.

Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας σε άτομα που εργάζονται σε υποστατικά τροφίμων ή υποστατικά ατομικής υγιεινής.
Έλεγχο των πλανοδιοπωλών.

Ελέγχονται πηγές και δεξαμενές αποθήκευσης του πόσιμου νερού της πόλης, λαμβάνονται δειγματοληψίες για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις  και παρακολουθείται η ορθή χλωρίωση  και καλή ποιότητα του νερού.

Έλεγχο και εφαρμογή της Νομοθεσίας για το Κάπνισμα σε Δημόσιους χώρους.

Από τον καιρό της εισαγωγής του θεσμού της Γαλάζιας Σημαίας ο Δήμος Πάφου συμμετέχει αρχικά με τρεις βραβευμένες παραλίες και στη συνέχεια (2007-σήμερα) με έξι. Επίσης κάθε 15 ημέρες πραγματοποιούνται δειγματοληψίες θαλάσσιου νερού σε όλες τις παραλίες λουομένων.

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναριών για την επιμόρφωση ατόμων που απασχολούνται στην Τουριστική Βιομηχανία

Νομοθεσίες που εφαρμόζονται:

1. α. Ο Περί Τροφίμων ( Έλεγχος και Πώληση ) Νόμος 1996-2001.
β. Οι Περί της Υγιεινής και του Επισήμου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί 2001.
γ. Εναρμονισμένη Νομοθεσία για τα Τρόφιμα εφαρμογή από 6ην Απριλίου 2002.
2.Ο Περί Προστασίας της Υγείας Νόμος του 2002 ( Έλεγχος του Καπνίσματος ).
3.Ο Περί της Ποιότητας του Νερού Νόμος του 2001.
4. α. Ο Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 1992-1996.
β. Οι Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 1996.
5. Ο Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος του 1994-2001.
6. Ο Περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος (Ν19( Ι )/92).
7. Ο Περί Δήμων Νόμος 111/1985.

Οι Λειτουργοί της Υγειονομικής Υπηρεσίας έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξώδικη καταγγελία αδικημάτων που εμπίπτουν στις πρόνοιες των πιο κάτω νομοθετημάτων:

1. Περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος ( Ν.19( Ι )/92)
2. Περί Σκύλων Νόμος 184 ( Ι )/2002.
3. Περί Δήμων Νόμος 111/85.
4. Περί Αδειών Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος ( Κεφ.144).
5. Εξοικονομήσεως Νερού ( Ειδικά Μέτρα ) Νόμος ( Ν.1/91 ).

Τρόποι επικοινωνίας με την Υγειονομική Υπηρεσία:

Τηλέφωνα: 26937218 – 99420663 – 99401145.
Τηλεομοιότυπο: 26951397
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: ygeia@pafos.org.cy

Comments are closed.

Close Search Window