Ανάπλαση της πλατείας μέσα από τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της με πλήρη ανασχεδιασμό/ανακατασκευή του μικρού κυλικείου, γραφείου ταξί και του ελεύθερου ανοικτού χώρου.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίζεται σε ένα σύγχρονο λιτό λεξιλόγιο το οποίο προσδίδει στο χώρο την σημασία της ένταξης του έργου, ως τοπόσημο, στον ευρύτερο αστικό ιστό της πόλης. Επιπρόσθετα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του έργου προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της πλατείας για διοργάνωση μικρών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Comments are closed.

Close Search Window