Το έργο εκτείνεται από το Λιμανάκι Κάτω Πάφου μέχρι και τα όρια Πάφου – Χλώρακας, έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 6.200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ κατασκευαστικό κόστος πλέον 30.000 χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αμοιβή του επιμετρητή ποσοτήτων του έργου, του μοναδικού εξωτερικού συνεργάτη, αφού η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα  2014 – 2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 75% και 25% αντίστοιχα.

Το έργο έχει συνολικό μήκος 6,85 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 4,250 χιλιόμετρα αποτελούν την κύρια διαδρομή και τα 2,6 χιλιόμετρα δευτερεύουσες διαδρομές. Το έργο καλύπτει συνολικά επιφάνεια περίπου 47.000m2. Τα βασικά συνθετικά στοιχεία της προτεινόμενης διαμόρφωσης είναι ένας κεντρικός πεζόδρομος ελάχιστου πλάτους τεσσάρων μέτρων με συνεχή θέα στην θάλασσα, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται ένα δίκτυο σημείων ενδιαφέροντος (πλατείες, καθιστικά, σημεία θέασης κτλ). Ο πεζόδρομος είναι εμπλουτισμένος με επιφάνειες βλάστησης, δίκτυο φωτισμού και αστικό εξοπλισμό. Κατά μήκος της πορείας κίνησης έχουν δημιουργηθεί «παράθυρα θέασης», με χώρους στάσης και σκίαστρα. Ο πεζόδρομος έχει επαρκεί σημεία εισόδου που θα τον συνδέουν άμεσα με τον αστικό ιστό της πόλης, ενώ έχει γίνει προσπάθεια οι είσοδοι να είναι εμπλουτισμένες με  χώρους στάθμευσης. Όλα αυτά συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση αστικής ανάπλασης που θα εμπλουτίσει δραστικά τον δημόσιο χώρο του Δήμου.

Το έργο διέρχεται  μέσα από ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, τόσο από περιβαλλοντικής άποψης, αφού μεγάλο μέρος της περιοχής αποτελεί προστατευόμενο τοπίο ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000, όσο και  ιστορικής αφού έχοντας αφετηρία το παραδοσιακό λιμανάκι Κάτω Πάφου και το Μεσαιωνικό Κάστρο διασχίζει τον αρχαιολογικό χώρο Κάτω Πάφου και τον αρχαιολογικό χώρο των Τάφων των Βασιλέων, χώρους μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας τόσο για την Πάφο όσο και για την πατρίδα μας γενικότερα.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πάφου ενώ απώτερος στόχος είναι η δικτύωση των πεζοδρόμων του Δήμου και η άνετη και ασφαλής εξυπηρέτηση των πεζών και άλλων ευαίσθητων ομάδων (π.χ ΑΜΕΑ) διακινούμενων από και προς το λιμανάκι Κάτω Πάφου.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται η περιπατητική πορεία στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πάφου, ενώ με την ολοκλήρωση και των δύο Γραμμικών  Πάρκων που προγραμματίζει ο Δήμος Πάφου, θα υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρόμων που θα περιβάλλουν την πόλη. Η ολοκλήρωση αυτού του δικτύου θα προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκίνητου και θα προσφέρει στους κατοίκους αξιόλογους ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δημόσιους υπαίθριους χώρους, αναβαθμίζοντας την ποιότητά ζωής στον Δήμο.

β. Με την υλοποίηση του πεζόδρομου έχει αναδειχθεί η περιοχή μελέτης, και έχει ενισχυθεί η σχέση του περιπατητή με τα στοιχεία της φύσης, τη θάλασσα και τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς. Κατά το σχεδιασμό έχουν ληφθεί μετρά για προστασία των διάφορων οικοτόπων, ενώ σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, θα τοποθετηθούν πινακίδες για πληροφόρηση του κοινού.

γ. Τέλος με την υλοποίηση του έργου, θα αναβαθμιστεί ποιοτικά το τουριστικό προϊόν που έχει να προσφέρει ο Δήμος Πάφου, μιας και η περιοχή συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των ξένων περιηγητών.

Comments are closed.

Close Search Window