Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο Ανάπλαση της Πλατείας Θεοσκέπαστης και των Περιβάλλοντων Δρόμων στην Κάτω Πάφο αφορά την πλήρη ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου, εγκατάσταση αγωγών ομβρίων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην περιοχή, δημιουργία πλακόστρωτων πεζοδρόμων και διαπλατυμένων δημόσιων πεζοδρομίων με υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής καθώς και τη δημιουργία πλατειών, καθιστικών πάγκων, ανθώνων και χώρων πρασίνου. Επίσης, σημειώνεται ότι η Λεωφόρος Ποσειδώνος θα είναι διπλής κατευθύνσεως για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το έργο στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής περιοχής της Κάτω Πάφου και ειδικότερα στην ενοποίηση του εσωτερικού τμήματος της τουριστικής περιοχής με το παραλιακό μέτωπο μέσω πεζοδρόμων και  ίδιας φύσεως υλικών δημιουργώντας ένα ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα και ομοιογενές/ομοιόμορφο σύνολο συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης και γενικότερα στην αναβάθμιση και αναγέννηση τουριστικών επιχειρήσεων στην πόλη για χρήση τόσο από επισκέπτες αλλά και  ντόπιους.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Περεταίρω, επιτυγχάνεται η ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών καταλοίπων/ευρημάτων τα οποία ανευρέθηκαν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου και μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά μνημεία στην περιοχή της Παναγίας Θεοσκέπαστης θα αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.

«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ»

1

Comments are closed.

Close Search Window