Η Ανάπλαση του Παραδοσιακού Εμπορικού Κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο, Τμήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’,  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατεδαφίσεις, χωματουργικά, υπηρεσίες για τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως Τηλεπικοινωνιών, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια, Αποχετευτικό, εργασίες τεχνικής φύσεως για όμβρια, φωτισμό, πλακοστρώσεις, τοπιοτέχνηση/φυτεύσεις, αρδεύσεις, Προσαρμογές υφιστάμενων κατασκευών και υπηρεσιών, ασφαλτοστρώσεις,  κλπ.

Το έργο βρίσκεται στο Κέντρο της πόλης, όπου είναι σε πλήρη λειτουργία και έχει σχεδιαστεί σε Τμήματα (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) για καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Θα κατασκευάζονται παράλληλα, με τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή πρόσβαση οχημάτων, οχημάτων έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας, πρόσβαση πεζών βάση του προτεινόμενου από το Μελετητή Σχεδίου, καθώς και της Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας Πάφου. 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

logo diarthrotika

Φωτογραφίες

Comments are closed.

Close Search Window