Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο αφορά στην ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο και υλοποιείται στο πλαίσιο  του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021-2027” με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. 

Η Σχολή θα στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο, με υπόγειο και ισόγειο, και θα αποτελείται από:

 • Γραφεία προσωπικού
 • Χώρους υπηρεσιών
 • Ανοικτούς χώρους μελέτης
 • Βοηθητικούς χώρους
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Εξειδικευμένα εργαστήρια
 • Αμφιθέατρα/αίθουσες διδασκαλίας
 • Βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο
 • Καφεστιατόριο
 • Γυμναστήριο
 • Καθιστικούς χώρους
 • Χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα και ποδήλατα
 • Εξωτερικός χώρος πράσινου/πλατεία στο ισόγειο.


Η ανέγερση της Σχολής στοχεύει στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση της περιοχής. Επίσης, στοχεύει στην επιστημονική αναβάθμιση του κλάδου και διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με συνεπακόλουθο, την αύξηση του διαθέσιμου καταρτισμένου προσωπικού για εργασία σε τοπικές ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες.

Επιπλέον, με την ενίσχυση της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στην πόλη, διαμορφώνονται συνθήκες για πνευματική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και άνθιση, με κυρίαρχα φαινόμενα την εξωστρέφεια και το άνοιγμα της τοπικής κοινωνίας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε €18,5 εκ. και η συνεισφορά από την Ε.Ε. είναι 60%.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Με την ανάπτυξη της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας αναμένεται να παρατηρηθούν τα ακόλουθα οφέλη, τόσο για τους χρήστες όσο και για την πόλη:

 • Οι ντόπιοι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σχετικά προγράμματα που θα στεγάζονται στην Σχολή δεν θα αναγκάζονται να φεύγουν από την πόλη τους, γεγονός που θα παρουσιάσει σημαντικά οικονομικά και άλλα οφέλη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους
 • Η περιοχή θα αναβαθμιστεί και θα δημιουργηθούν νέοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου που θα ωφελήσουν όλους τους κατοίκους
 • Ενισχύεται η τοπική οικονομία καθώς η παρουσία φοιτητών στηρίζει την λειτουργία αριθμού τοπικών επιχειρήσεων όπως καφετέριες, εστιατόρια κ.λπ.
 • Οφέλη αναμένονται και για τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της πόλης οι οποίες θα μπορούν να προσλάβουν πλήρως καταρτισμένο προσωπικό για κάλυψη τυχόν ελλείψεων
 • Η ανάπτυξη του πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βοηθήσει την πόλη και επαρχία της Πάφου να κάνει το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, καθώς η παρουσία φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας στην πόλη είναι αυτή που θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες να επιτευχθεί πνευματική, κοινωνική και οικονομική πρόοδος.στο 

Comments are closed.

Close Search Window