Νέα & Ανακοινώσεις|

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12.00 μ. για την παραχώρηση των πιο κάτω εποχιακών αδειών:

α.  Άσκησης επιτηδεύματος στο μόλο

β.  Πλανοδιοπώλησης τροφίμων

 

  1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Πάφου δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις.

 

  1. Συναφώς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α)  Με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

     (I) Απόδειξη του ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Πάφου,

     (II)  Βεβαίωση από το γραφείο των κοινωνικών ασφαλίσεων ότι είναι εγγεγραμμένοι  ως    

      αυτοτελώς εργοδοτούμενοι.

 

      (β) Σε περίπτωση καταρχήν έγκρισης δυνατό να ζητηθούν και επιπρόσθετα στοιχεία ή και

       δικαιολογητικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, αναφορικά με την αίτηση για άσκηση επιτηδεύματος οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτείνονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, τηλ. 26822570,  99647737 και για την πλανοδιοπώληση τροφίμων στο τηλ. 26931994, 26932049.

Comments are closed.

Close Search Window