Έντυπα Αιτήσεων για Άδειες

Μπορείτε να κάνετε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης για την άδεια που θέλετε:

  Αιτήσεις για Πολεοδομική άδεια

   Αιτήσεις για άδεια Οικοδομής

    Αίτηση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης

     Γενικά

      Αίτηση για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου

       .

        Αίτηση για έκδοση άδειας πώλησης οινοπνευματόδων ποτών

         Γενικά

          Αίτηση για νέα σύνδεση παροχής νερού

           Ενστάσεις

            Αίτηση για επανασύνδεση παροχής νερού

             Γενικά

              Ενστάσεις

               Γενικά

                Αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού (Άρθρο 103 και 103Α)

                Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού γίνεται μόνο διαδικτυακά.

                Αίτηση για άδεια εκπομπής ήχου.

                Αίτηση για άδεια εκπομπής ήχου

                Ψηφιοποίηση Λογαριασμών / Bills Digitization .

                Για Φυσικά Πρόσωπα / Physical Persons

                Ψηφιοποίηση Λογαριασμών / Bills Digitization .

                Για Εταιρείες / Companies

                Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού .

                Άρθρο 103 & 103Α του περι Δήμων Νόμου

                Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού .

                Άρθρο 103 & 103Α του περι Δήμων Νόμου

                Αίτηση για διαγραφή Εξωδίκου Προστίμου Τροχονομίας.

                Comments are closed.

                Close Search Window