Τα έργα που άλλαξαν την Πάφο το 2017

Τα τελευταία δυο χρόνια, ο Δήμος Πάφου έχει προωθήσει και εκτελέσει συνολικά 11 κατασκευαστικά έργα, τα 7 από τα οποία εντάσσονται σε Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Στόχος των έργων αυτών ήταν επίλυση των πολλών διαχρονικά προβλημάτων του παραδοσιακού Κέντρου της Πάφου και η μετατροπή του σε πνεύμονα κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο όφελος για τους κατοίκους της πόλης. Για την υλοποίηση των στόχων του Δήμου δημιουργήθηκε ένας νοητός ιμάντας ανάπτυξης μήκους ενάμιση περίπου χιλιομέτρου, με αφετηρία την περιοχή των νεοκλασικών κτιρίων (Δημοτικό Μέγαρο και Εκπαιδευτήρια) και τέρμα τη συνοικία Μουτταλου. Η περιοχή παρέμβασης περιελάβανε το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο, το μεγαλύτερο απόθεμα σημαντικών, ιστορικά και αρχιτεκτονικά, κτιρίων της πόλης. Τα “γρανάζια” του ιμάντα αυτού αποτελούν 7 έργα:

· Ανάπλαση του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ.

· Σύνδεση και ανάδειξη των Πλατειών 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού.

· Αναδιαμόρφωση – ανάδειξη χώρων στη Συνοικία Μουττάλου.

· Αποκατάσταση του Χανιού του Ιμπραήμ.

· Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην κινηματοθεάτρου “Αττικόν” και μετατροπή του σε σύγχρονο έργο πολιτιστικής υποδομής και Συνεδριακού Τουρισμού.

· Αποκατάσταση, εξωραϊσμός και αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς.

· Αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου.

Σε σχέση με το πρώτο από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, αυτό της “Ανάπλαση του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ” η περιοχή μελέτης, ήταν το κέντρο της πόλης της Πάφου. Στόχος του έργου ήταν η αναζωογόνηση, ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του κεντρικού πυρήνα της πόλης ώστε να συγκρατήσει και να αναβαθμίσει, με βάση τη νέα υποδομή, την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε ολόκληρο το Εμπορικό Κέντρο υπάρχουν τρεις πλατείες: Η πλατεία Κέννετυ, η οποία λειτουργεί ως προπύλαιο του κεντρικού πυρήνα του εμπορικού κέντρου της Πάφου και δύο μικρές πλατείες -η Πλατεία 19ης Μαρτίου και Μάρκου Δράκου-, οι οποίες αποτελούν σταθμούς ξεκούρασης και ανάσας με θέα τα διάφορα ιστορικά σημεία της πόλης.

Γενικά, το Εμπορικό Κέντρο πεζοδρομοποιήθηκε, δηλαδή αποκλείστηκε η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτό, εκτός των οχημάτων τροφοδοσίας και εκτάκτου ανάγκης. Ο έλεγχος της τροχαίας, πέραν από σημάνσεις, γίνεται πλέον με αυτόματους αναδυόμενους πασσάλους. Για το κυκλοφοριακό της περιοχής ετοιμάστηκε σχετική μελέτη, η οποία έτυχε της έγκρισης των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών.

Σε αρκετούς δρόμους και όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν, έγινε φύτευση δέντρων, ενώ το δίκτυο της ΑΗΚ και ΑΤΗΚ, υπογειοποιήθηκε σε ολόκληρο το κέντρο. Τοποθετήθηκε επίσης νέο σύστημα ύδρευσης και αντικαταστάθηκαν όλοι οι υφιστάμενοι αγωγοί.

Στους δρόμους στους οποίους δεν υπήρχε σύστημα όμβριων υδάτων κατασκευάστηκε καινούργιο δίκτυο, αφού κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο ήταν καταστραμμένο και μη επαρκές.

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκαν επίσης παρόδιοι χώροι στάθμευσης στους δρόμους που παραμένουν ανοικτοί στην κυκλοφορία οχημάτων και δημιουργήθηκε νέος χώρος στάθμευσης δίπλα από την πλατεία Κέννετυ, χωρητικότητας 208 θέσεων, περιλαμβανομένων θέσεων για ΑΜΕΑ και ταξί.

Το δεύτερο έργο “Σύνδεση και ανάδειξη των Πλατειών 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού” αφορά στην ανάπλαση και ενοποίηση των εν λόγω πλατειών, καθώς και του δημόσιου αστικού χώρου γύρω από τον Δημόσιο Κήπο της Πάφου. Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, κατεδαφίσεις, χωματουργικές εργασίες, υπογειοποίηση των δικτύων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, κατασκευή νέου συστήματος απορροής όμβριων υδάτων, πλακοστρώσεις, τοπιοτεχνήσεις/φυτεύσεις, αρδεύσεις, κλπ.

Οι πλατείες 28ης Οκτωβρίου και Κωστή Παλαμά οργανώθηκαν με επίκεντρο τα δύο μνημεία που τις σηματοδοτούν: Τη Στήλη 28ης Οκτωβρίου και το Περίπτερο του Κοιμωμένου Έρωτα. Ο χώρος αντιμετωπίστηκε ως ενιαία ισοεπίπεδη επιφάνεια και αποκλείστηκε το αυτοκίνητο. Ο χώρος στην πλατεία Διονυσίου Σολωμού οργανώθηκε, η κίνηση του αυτοκινήτου περιορίστηκε και τμήμα του Δημόσιου Κήπου/πρασίνου επεκτάθηκε μέσα στην πλατεία.

Το έργο “Αναδιαμόρφωση – ανάδειξη χώρων στη Συνοικία Μουττάλου” αφορά στην ανάπλαση, αναδιαμόρφωση και ανάδειξη χώρων στη συνοικία του Μουττάλου με χωρικούς μετασχηματισμούς, μορφικούς και λειτουργικούς. Η περιοχή παρέμβασης είχε ως αφετηρία την οδό Φελλάχογλου και κατάληξη τις σπηλιές του γκρεμού και την πλατεία της συνοικίας.

Ο γενικότερος σχεδιασμός περιλάμβανε στοιχεία αστικού εξοπλισμού, στέγαστρα, χώρους υγιεινής, στοιχεία πρασίνου και δεντροφύτευση. Στην ευρύτερη περιοχή του τζαμιού θα δημιουργήθηκε χώρος στάθμευσης, ενώ στην περιοχή των Σπηλιών έγινε τοπιοτέχνηση και μονοπάτια από ξύλο, πατημένο χώμα, μπετόν, καθώς και μικρός πλατειακός χώρος και αναψυκτήριο.

Υπογειοποιήθηκαν τα δίκτυα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και δημιουργήθηκε νέο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Τοποθετήθηκε νέος οδικός φωτισμός και οδική σήμανση, ενώ έγιναν αλλαγές στην κυκλοφορία με απομάκρυνση των οχημάτων από την κεντρική πλατεία.

Ένα ακόμη έργο μέγιστης σημασίας για την πόλη είναι η “Αναβάθμιση και ανάδειξη του Μαρκιδείου Θεάτρου”, με στόχο τη δημιουργία ενός δημόσιου κτηρίου τοπόσημο για την Πάφο και την αναβάθμιση της περιοχής. Για την εκτέλεσή του απαιτήθηκε και επιτεύχθηκε η απομάκρυνση βιομηχανίας μαρμάρων και συνεργείου αυτοκινήτων από την πρόσοψη του παλιού κτιρίου προκειμένου να επιτραπεί η ανάδειξη του νέου Θεάτρου και η συσχέτισή του με τους δύο παρακείμενους δρόμους και τα υπόλοιπα έργα στο κέντρο της πόλης. Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή του κεντρικού χώρου του Θεάτρου, την κατασκευή καμαρινιών, γραφείων, αποθηκών, αποχωρητηρίων, καθώς και την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την καλύτερη λειτουργία του Θεάτρου. Η εξωτερική ανάπλαση περιλάμβανε τη διαμόρφωση της εισόδου του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου, καθώς και την κατασκευή καφετέριας.

Στην δέσμη των εκτελεσθέντων έργων περιλαμβάνεται επίσης η “Αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην κινηματοθεάτρου “Αττικόν” και μετατροπή του σε σύγχρονο έργο πολιτιστικής υποδομής και Συνεδριακού Τουρισμού”. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στην ανακαίνιση και επέκταση του πρώην κινηματοθεάτρου “Αττικόν” που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Πάφου και τη μετατροπή του σε χώρο για καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας.

Οι εργασίες αφορούσαν στην αποκατάσταση και αντισεισμική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτίσματος, κατεδαφίσεις και προσθήκες νέων τμημάτων περιλαμβανομένου και υπόγειου χώρου και συμπεριλαμβανομένων όλων των νέων εγκαταστάσεων και εξωτερικών εργασιών, καθώς και σύνδεση με το γειτνιάζοντα πολυχώρο πολιτισμού “Παλιά Ηλεκτρική” με μικρής κλίμακας τροποποιήσεις επί του τελευταίου.

Το έργο αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάταση ολόκληρης της περιοχής με απομάκρυνση όλων των προσθηκών που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του κτιρίου και τη δημιουργία μίας αίθουσας πολλαπλής χρήσης, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων , όπως και με την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου ως χώρου εκδηλώσεων/ διαλέξεων/ προβολών με αφορμή την αναβίωση της μνήμης του πρότερου υπαίθριου κινηματογράφου που λειτουργούσε στην πίσω αυλή του κτιρίου, δυναμικότητας περίπου 240 ατόμων.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έργο είναι η “Αποκατάσταση και Επανάχρηση του χώρου του Χανιού του Ιμπραήμ”. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης πολιτιστικής αξίας, το οποίο αντανακλά και εκφράζει την κεντρική ιδέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάφος 2017 για το «Ανοικτό Εργοστάσιο Πολιτισμού» (Open Air Factory). Μέσω του έργου, ο Δήμος Πάφου δημιουργεί στην περιοχή ένα «πολύβουο παζάρι» παραδοσιακών επαγγελμάτων και πολιτιστικών δράσεων από όλο το φάσμα των Τεχνών.

Το Χάνι μετατράπηκε στον πιο εμβληματικό χώρο του ιστορικού κέντρου, εκεί όπου όλα τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του συμπυκνώνονται και αποτελούν τον ένα τόπο όπου κάθε επισκέπτης πρέπει απαραίτητα να περάσει για να έχει δει, γευτεί, μυρίσει και ακούσει τον παλμό της πόλης. Αποτελείται από ένα μεγάλο συγκρότημα διατηρητέων οικοδομών, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και επιδιορθωθεί. Επίσης, έγιναν προσθήκες τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο του συγκροτήματος, ενώ ο περιβάλλον χώρος αναδιαμορφώθηκε ώστε να προσφέρεται για τη διοργάνωση υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσω της νέας χρήσης του Χανιού δημιουργούνται εργαστήρια για καλλιτέχνες και τεχνίτες, εκθεσιακός χώρος, μικρός μουσικός χώρος, καθώς και γραφείο υποδοχής. Εύλογα, το έργο συμβάλει ουσιαστικά στο εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής γαστρονομίας και στην προβολή της λαϊκής παράδοσης.Το έβδομο έργο που έρχεται να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του παραδοσιακού κέντρου, είναι η “Αποκατάσταση και αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Πάφου”, εξωτερικά και εσωτερικά. Το έργο περιλαμβάνει τη μετατροπή του πρώτου ορόφου από γραφεία σε καφεστιατόριο, τη δημιουργία νέας πλατείας δυτικά του κτιρίου, τη μεταστέγαση της Λαχαναγοράς Πάφου, την αναβάθμιση του δρόμου που περνά δυτικά της πλατείας και την αναβάθμιση της μικρής πλατείας στη διασταύρωση της οδού Αγοράς με την οδό Κυριάκου Μαύρου με την κατασκευή μεταλλικού σκέπαστρου και πράσινων τοίχων.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης επιδιόρθωση και αναβάθμιση των κτιρίων της Δημοτικής Αγοράς, αισθητικά και στατικά, για να αναδείξει τον αυθεντικό και παραδοσιακό χαρακτήρα της, καθώς και αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να καταστεί ελκυστικός και ευχάριστος για τους επισκέπτες και εργαζόμενους.

Φωτογραφίες

Comments are closed.

Close Search Window