ΕΑ 1 – Αίτηση για πολεοδομική άδεια – Ανάπτυξη για οικοδομικούς σκοπούς

|

... Περισσότερα → ΕΑ 1 – Αίτηση για πολεοδομική άδεια – Ανάπτυξη για οικοδομικούς σκοπούς

ΕΑ 1 (Εντολή 2/2020) – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια- Ανάπτυξη για οικοδομικούς σκοπούς

|

... Περισσότερα → ΕΑ 1 (Εντολή 2/2020) – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια- Ανάπτυξη για οικοδομικούς σκοπούς

ΕΑ2 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Διαίρεση γης ή κατασκευή δρόμου

|

... Περισσότερα → ΕΑ2 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Διαίρεση γης ή κατασκευή δρόμου

ΕΑ 5 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Αλλαγή χρήσης

|

... Περισσότερα → ΕΑ 5 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Αλλαγή χρήσης

ΕΑ10 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

|

... Περισσότερα → ΕΑ10 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια κατά παρέκκλιση

ΕΣ 1 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια για διατηρητέο

|

... Περισσότερα → ΕΣ 1 – Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια για διατηρητέο

Απαιτούμενα έγγραφα-σχέδια για αίτηση Πολεοδομικής Άδειας

|

... Περισσότερα → Απαιτούμενα έγγραφα-σχέδια για αίτηση Πολεοδομικής Άδειας

Close Search Window