Βασική συνιστώσα της δράσης και της πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και της τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί η προβολή και καταξίωση της Πάφου στο διεθνή χώρο προς όφελος της πόλης και της κοινωνίας μας. Μέσω της σύγχρονης αντίληψης της «διπλωματίας των πόλεων», επιδιώκεται η ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με αντίστοιχες Τοπικές Αρχές της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε όλα τα επίπεδα και, κυρίως, στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών.

Καινοτομία των τελευταίων τριών χρόνων αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή δημοτών και οργανωμένων συνόλων (επαγγελματικών, επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών)  στις διεθνείς σχέσεις του Δήμου, με στόχο την ανάπτυξη απ’ ευθείας παραγωγικών συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Πάφου και των αντίστοιχων φορέων των αδελφοποιημένων ή συνεργαζομένων πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η δράση του Δήμου στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες:

·         Στο τομέα των Διεθνών Συνεργασιών και Σχέσεων.

·         Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

·         Στον τομέα της τουριστικής προβολής

Τα τελευταία 20 χρόνια ο Δήμος έχει αναπτύξει μια αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα των σχέσεων με τον ελλαδικό και ευρωπαϊκό  χώρο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ανέπτυξε και μια ιδιαίτερη δραστηριότητα στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται, κυρίως, μέσω του θεσμού των  αδελφοποιήσεων και των συνεργασιών.

Η Πάφος είναι σήμερα Αδελφοποιημένη με τους εξής Δήμους:

·         6 Ελληνικές πόλεις  (Καλαμαριά,  Κέρκυρα, Λαμία, Μυτιλήνη,  Πρέβεζα και Χανιά, με τους οποίους έχει συστήσει από το 1995 το Δίκτυο Πάφου-Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος),

·         την ιστορική πόλη του Anzio Ιταλίας,

·         το Δήμο του Μείζονος Αμμάν της Ιορδανίας 

·         το Δήμο της Herzliya του Ισραήλ

·         το Κυβερνείο Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου

Ο Δήμος Πάφου έχει επίσης υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με την Τεγέα της Αρκαδίας, το Sefton της Αγγλίας, τη Σόφια της Βουλγαρίας και, πρόσφατα, με το Batumi της Γεωργίας. Συμμετέχει ακόμη σε πλειάδα διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Δίκτυο «Αφροδίτη», το Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείου, το Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Μεσογείου, το Δίκτυο Συνεργασίας Βαλκανικών και Μεσογειακών Πόλεων, τη Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία, τους οργανισμούς Les Rencontres, Europa Nostra κ.α..

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές δράσεις του Δήμου στον τομέα των Εξωτερικών Σχέσεων:

-Φιλοξενία αντιπροσωπειών των Αδελφοποιημένων ή/και συνεργαζόμενων πόλεων στην Πάφο, συνήθως με την ευκαιρία σημαντικών εκδηλώσεων, όπως η επίσημη τελετή έναρξης της ΠΠΕ, η  Γιορτή Κατακλυσμού, οι παραστάσεις της Όπερας κλπ.

-Φιλοξενία αντιπροσωπείας της Πάφου σε διάφορες εκδηλώσεις των αδελφοποιημένων ή συνεργαζόμενων πόλεων μετά από δική τους πρόσκληση ή συνδιοργάνωση κοινών δράσεων/εκδηλώσεων.

-Συμμετοχή σε διάφορα διεθνή συνέδρια, συμπόσια ή συναντήσεις με περιεχόμενο που αφορά ή ενδιαφέρει το Δήμο Πάφου. 

-Διοργανώσεις ή συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με Πρεσβείες ξένων χωρών, με τις οποίες ο Δήμος διατηρεί στενή συνεργασία, όπως με την Πρεσβεία της Κίνας, την Πρεσβεία της Ρωσίας, την Πρεσβεία της Γεωργίας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.α.

 -Ανάπτυξη στενής συνεργασίας και παροχή έμπρακτης βοήθειας ή διευκολύνσεων στις διεθνείς αρχαιολογικές αποστολές (Πανεπιστημίου Κρακοβίας, Πανεπιστημίου Avignon, Πανεπιστημίου Κατάνιας και Πανεπιστημίου  Σίδνεϊ) που διενεργούν ανασκαφές στην Πάφο. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό  το γεγονός ότι ο Δήμος Πάφου έχει να επιδείξει μια αξιόλογη δραστηριότητα  στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αποκομίζοντας εμπειρίες και αντλώντας  κονδύλια  για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.   

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Πάφου έχει υλοποιήσει 12 Ευρωπαϊκά Προγράμματα, εκ των οποίων 5 αφορούσαν τον τουρισμό, ένα την ηλεκτρονική πληροφόρηση/ενημέρωση των δημοτών, ένα την εξοικονόμηση ενέργειας, ένα τη διαχείριση αποβλήτων,  ένα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις παράλιες περιοχές και τρία την κοινωνική μέριμνα, με συνολικό προϋπολογισμό εγκεκριμένων δαπανών ύψους   1 εκατομμυρίου περίπου.

Από το τέλος του  2017, ο Δήμος «τρέχει» 3 Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

·         Synfonia για την ανάπτυξη «έξυπνων» πρωτοβουλιών και την εφαρμογή προωθημένων τεχνικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,

·         SmartCities, για την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών,

·         EcoRouts  με στόχο τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα που προέρχεται από τις αστικές μεταφορές.

  Τα δύο τελευταία έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Βασικό αντικείμενο της δράσης του Δήμου Πάφου στον τομέα του τουρισμού είναι η προβολή της πόλης στο εξωτερικό, με κύριο στόχο την ανάδειξη και καταξίωσή της ως ένας κατεξοχήν ποιοτικός προορισμός. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται  πρωτίστως μέσω των διεθνών σχέσεων του Δήμου και των συναφών δράσεων, επαφών και πρωτοβουλιών.   

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Πάφου είναι ενεργό μέλος και εκπροσωπείται σε ανώτατο επίπεδο – δια του Δημάρχου ή εκπροσώπου του- στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Ε.Τ.Α.Π.), η οποία αποτελεί  το βασικό «επαγγελματικό-τεχνοκρατικό» φορέα για την τουριστική ανάπτυξη της επαρχίας. Σημειώνεται ότι στην ΕΤΑΠ συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Επαρχίας, οι μεγαλύτερες τουριστικές κοινότητες, οι επαγγελματικοί φορείς του τουρισμού και ο ΚΟΤ.

Παράλληλα, ο Δήμος διατηρεί στενές σχέσεις και διαρκή επαφή με τους οργανωμένους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού, όπως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΣΙΚΑΠ) κ.α, με τους οποίους αναλαμβάνει κοινές δράσεις και συνέργειες με στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Πάφου και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Comments are closed.

Close Search Window