Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δυνάμει του άρθρου 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ.96) και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ. 17.1.2022, εκδόθηκαν τα Διατάγματα που παρατίθενται και τα οποία επιδόθηκαν στου ιδιοκτήτες των υπό αναφοράν οικοδομών ή σε πληρεξουσίους αντιπροσώπους τους.

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. 1/2022

 

O Δήμος  Πάφου, ως Aρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) , εκδίδει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2022 το παρόν Διάταγμα με το οποίο απαγορεύει τη χρήση της οικοδομής που ανεγέρθηκε με ΄Αδεια Οικοδομής  υπ’ αρ. 6804 / 26.3.1981, εντός των ακινήτων με αρ. εγγραφής 0/3826 και 0/4906, τεμάχια αρ. 271, 345 του Φ/Σχ. 51/190404 στην Ενορία Κάτω Πάφου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, γνωστών ως “Panareti Paphos Resort” (πρώην Rania Beach Hotel Apartments) στην Κάτω Πάφο, εντός της δημαρχούμενης περιοχής Πάφου, ιδιοκτησίας της εταιρείας The Sunset Boulevard and Estate Company Limited (αρ. εγγραφής ΗΕ3789).

Η εν λόγω οικοδομή είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση, διαβίωση και χρήση λόγω ανθυγιεινών συνθηκών, δηλαδή της χρήσης ακατάλληλου πόσιμου νερού, έλλειψης χώρων υγιεινής, στάσιμων βρώμικων νερών σε εγκαταλελειμμένες δεξαμενές κολύμβησης, έλλειψης εξαερισμού, συνωστισμού σε δωμάτια, διαμονής  σε κοινόχρηστους  χώρους και χώρους άλλης χρήσης από την εγκεκριμένη, καθώς επίσης επικίνδυνη για κατοίκηση λόγω προσθηκών στην οικοδομή χώρων χωρίς άδεια, με ακατάλληλα / ελαττωματικά δομικά υλικά και ελαττώματα ως προς την πυροπροστασία.

Το Διάταγμα θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία/κάτοχο για άρση των περιγραφομένων πιο πάνω συνθηκών, ως ήθελε ορίσει η Αρμόδια Αρχή, δηλαδή ο Δήμος Πάφου  και προς πλήρη ικανοποίησή του.

                                                                                                                                             Φαίδωνας Φαίδωνος

                                                                                                                                                  Δήμαρχος Πάφου

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ. 2/2022

 

O Δήμος  Πάφου, ως Aρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) , εκδίδει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 17.1.2022 το παρόν Διάταγμα με το οποίο απαγορεύει τη χρήση της οικοδομής που ανεγέρθηκε με τις ΄Αδειες Οικοδομής  υπ’ αρ. 9025 / 6.5.1986 και 11036/22.9.1989, εντός του ακινήτου με αρ. εγγραφής 2/353, τεμάχιο αρ. 386 του Φ/Σχ. 51/030103 στην Ενορία Αγίου Παύλου επί της οδού Αθηνάς αρ. 9, γνωστού ως “Πολυκατοικία Φακοντή”, εντός της δημαρχούμενης περιοχής Πάφου.

Η εν λόγω οικοδομή είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση, διαβίωση και χρήση λόγω ανθυγιεινών συνθηκών, δηλαδή ορατών και εκτενών εστιών μούχλας και άλλης ακαθαρσίας που είναι αποτέλεσμα γενικής ακαταστασίας και ελλιπούς καθαριότητας και υγιεινής, συσσώρευσης σκυβάλων, μπάζων και άλλων αποβλήτων υλικών, καθώς επίσης λόγω ακατάλληλων/ελαττωματικών δομικών υλικών, ημιτελών/επικίνδυνων εργασιών δόμησης, αποσάθρωσης σιδηρού οπλισμού και ελλιπών/ανεπαρκών μέτρων πυροπροστασίας και μέσων διαφυγής.

Το Διάταγμα θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα από την ιδιοκτήτρια για άρση των περιγραφομένων πιο πάνω συνθηκών, ως ήθελε ορίσει η Αρμόδια Αρχή, δηλαδή ο Δήμος Πάφου  και προς πλήρη ικανοποίησή του.

                                                                                                                                                Φαίδωνας Φαίδωνος

                                                                                                                                                  Δήμαρχος Πάφου

15 Φεβρουαρίου 2022

Comments are closed.

Close Search Window