Δήμος Πάφου

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος

Τηλ.: 26822270
Ηλ. Ταχυδρομείο: town.hall@pafos.org.cy

Τηλ:26822352, Τηλεομ.:26946641
e-mail: mayor.office@pafos.org.cy

Τηλ: 26940940 Τηλεομ.: 26940900
e-mail: ked@pafos.org.cy

Τηλ: 80008590 Τηλεομ.: 26940900
e-mail: politis@pafos.org.cy

Τηλ:26822361, 26822362
Τηλεομ.:26934762
e-mail: town.hall@pafos.org.cy

Το γραφείο στεγάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη

Τηλ:26822350, 26822353
Τηλεομ.:26822364
e-mail: civil.marriages@pafos.org.cy

Τοποθεσία στο χάρτη: 

https://maps.app.goo.gl/ki5QwMvczhdNsB876

Τηλ:26822354, Τηλεομ.:26934762
e-mail: prosfores@pafos.org.cy

Τηλ:26822358, Τηλεομ.:26934762
e-mail: gdy@pafos.org.cy

Τηλ:26937515, 26945795
Τηλεομ.:26220449
e-mail: economics.dept@pafos.org.cy

Τηλ:26950572 Τηλεομ.:26220449
e-mail: taxes@pafos.org.cy

Τηλ:26941136, Τηλεομ.:26931900

Τηλ:26822330, Τηλεομ.:26221382

Τηλ:26930653, Τηλεομ.:26811446

Τηλ:26935551, Τηλεομ.:26935552

Τηλ:26923972, Τηλεομ.:26923972

Τηλ.:26600580, Τηλεομ.:26600585

Φόρμα Επικοινωνίας

Close Search Window