Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση τριών υποτροφιών  αξίας ίσης με το 20%  των διδάκτρων  για όλα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο  KESCOLLEGE. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών και δεν αφορούν τους υφιστάμενους φοιτητές του Κολλεγίου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, η οποία θα ισχύσει για νεοεισερχόμενους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

(1)  Είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.

(2) Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.

(3)  Θα ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς, χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια).

(4)  Κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και να  είναι πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την  προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 μηνών.

(5) Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με την προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους -μέλους της Ε.Ε. που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο, (β) κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης.

(6) Είναι δικαιούχοι της κρατικής φοιτητικής χορηγίας.

 

Οι υποτροφίες:

(1) Ισχύουν για όλα τα χρόνια των σπουδών

(2) Δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, στολές εργαστηρίων, βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα προγράμματα σπουδών, τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις, καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, στον  Δήμο Πάφου,  σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 2.00 μ.μ.:

 

Δήμος Πάφου

Τ.Θ. 60032

8100 Πάφος

 

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη “Αίτηση για υποτροφίες Δήμου Πάφου στο KESCOLLEGE “. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια λειτουργό του Δήμου κ. Άντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window