Προσφορές|

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις από φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, ομάδες και φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα της Γιορτής «Ανθεστήρια  2024».
  1. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου), μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και  ώρα  12.00. Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση “Πρόταση για το πρόγραμμα της Γιορτής Ανθεστήρια 2024”.

Comments are closed.

Close Search Window