Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του ημερ. 13.3.2024, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση 14 (δεκατεσσάρων) εποχικών ωρομίσθιων εργατών στις θέσεις που παρατίθενται με σκοπό την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν σε πρώτο στάδιο στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου και σε επόμενο στάδιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ο.Α.) Πάφου, ο οποίος θα λειτουργήσει την 1.7.2024.

Comments are closed.

Close Search Window