Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και υπό την αίρεση της έγκρισης σχετικού προϋπολογισμού, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Τεχνικοί Μηχανικοί με κλ. Α5(2η βαθμίδα) για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(α), για περίοδο μέχρι 24 μηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της προκήρυξης από τον πιο κάτω σύνδεσμο:Comments are closed.

Close Search Window