Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) στη θέση Τεχνικού Μηχανικού με κλ. Α5 (2η βαθμίδα) με σκοπό την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) (α), για συνολική περίοδο μέχρι 24 μηνών.  Το πρόσωπο που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αρχικά στον Δήμο Πάφου και σε επόμενο στάδιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, ο οποίος θα λειτουργήσει από την 1.7.2024.

Μπορείτε να βρείτε εδώ το έγγραφο της προκήρυξης:

Comments are closed.

Close Search Window