Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έξι μονίμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ.Α2 – Α5 – Α7 (ii)).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Ο μισθός της θέσης είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α2 – Α5 – Α7 (ii) και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές
αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται
από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4407 και ημερ. 2.2.2024 (Παράρτημα Όγδοο – Σ.Υ. 1/2018).

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (40 μονάδες)
και Ειδικό Θέμα (60 μονάδες).

 

 

Comments are closed.

Close Search Window