Νέα & Ανακοινώσεις|

ΑΙΤΗΣΗΟ Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9 – Α11 – Α12).
Η προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ. 23.2.2023, η οποία προβλέπει ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θα ολοκληρωθεί μόνο στην περίπτωση που εξασφαλιστεί η νενομισμένη έγκριση για την εξαίρεση της θέσης από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

 

Comments are closed.

Close Search Window