Προσφορές|

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις από φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, ομάδες και φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεών του, για το 2022.
  1. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου), μέχρι τις 2 Απριλίου  2022 και  ώρα  12.00 μ.

Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση “Πρόταση για το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου 2022“.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου, στο τηλ. 26932014 ή στην ηλεκτρ. διευθ. cultural.service@pafos.org.cy

Έγγραφα

Comments are closed.

Close Search Window