Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης για τη λειτουργία και ενοικίαση συσκευών προσωπικής κινητικότητας εντός των ορίων του Δήμου Πάφου.

Με στόχο τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την προαγωγή της βιώσιμης μεταφοράς, ο Δήμος προσφέρει τη δυνατότητα αδειοδότησης έως και 250 συσκευών.

Η άδεια για τη λειτουργία Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας στον Δήμο Πάφου ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης και επιτρέπει σε κάθε αιτούντα να αδειοδοτήσει έως και 50 συσκευές. Συνολικά, θα χορηγηθούν άδειες για μέχρι 250 συσκευές στον Δήμο, με κόστος 30 ευρώ ανά συσκευή ανά έτος. Επιπλέον, ο Δήμος Πάφου έχει προκαθορίσει τα σημεία στάθμευσης και ενοικίασης, προσφέροντας έτσι στους πολίτες συγκεκριμένες επιλογές για τη χρήση των συσκευών αυτών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει των όρων αδειοδότησης, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 250 συσκευών, η επιλογή των αναδόχων θα γίνει μέσω διαδικασίας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή.

Στο πλαίσιο της αδειοδότησης, ο Δήμος θα εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της χορηγηθείσας άδειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια. Ο Δήμος έχει ορίσει συγκεκριμένες διαδρομές όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και δρόμων με όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα. Το όριο ταχύτητας στους πεζοδρόμους έχει οριστεί στα 7 χλμ/ώρα, και οι αδειούχοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ηλεκτρονική εφαρμογή αυτού του ορίου. Ο Δήμος προτρέπει τη χρήση κράνους σύμφωνα με το Νόμο Ν.29(Ι)/2018, απαιτώντας από τους αδειούχους να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα κρανών. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ηλεκτρικών πατινιών για άδεια είναι 50 ανά αιτών, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της τάξης. Στην πρώτη φάση της αδειοδότησης, θα χορηγηθούν άδειες για μέχρι 250 συσκευές, ενισχύοντας την ομαλή ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον. Οι επιτυχόντες αιτούντες, κατόπιν έκδοσης άδειας, οφείλουν να καταβάλουν ετήσιο τέλος 30 ευρώ ανά συσκευή. Η τοποθεσία στάθμευσης και ενοικίασης των συσκευών έχει προκαθοριστεί από τον Δήμο, με στόχο την τακτική και οργανωμένη διαχείριση των συσκευών και την αποφυγή παράνομης στάθμευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Πάφου, όπου θα πρέπει να παρατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00. https://pafos.org.cy/entipa/

Comments are closed.

Close Search Window