Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης  Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) για την εκτέλεση καθηκόντων Διευθυντή ΄Εργων ΄Εξυπνης Πόλης (κλ. Α13).

Η απασχόληση θα αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΄Εξυπνης Πόλης. Το μισθοδοτικό κόστος δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Comments are closed.

Close Search Window