Προσφορές|

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις για τη φιλοξενία εταιρειών/οργανισμών/φορέων/κοινοπραξιών στο «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Δήμου Πάφου».
  2. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φιλοξενία στο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Δήμου Πάφου» και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου) ή να αποσταλούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο prosfores@pafos.org.cy και pliroforiki@pafos.org.cy, μέχρι την Δευτέρα  8.4.2024, ώρα 12.00.


INVITATION FOR THE EXPRESSION OF INTEREST FOR HOSTING COMPANIES/ORGANIZATIONS IN PAFOS MUNICIPAL CENTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION

  1. The Municipality of Pafos accepts proposals for the hosting of companies/organizations/consortium in “Pafos Municipal Center of Research, Technology and Innovation”.
  2. Proposals must be submitted in a sealed envelope with the title “Invitation for the expression of interest for the hosting in Pafos Municipal Research, Technology and Innovation Center” and placed in the Municipality’s Bid Box (at the entrance of the Town Hall) or can be sent by email to prosfores@pafos.org.cy and pliroforiki@pafos.org.cy, by Monday 8.4.2024, time 12.00.


Comments are closed.

Close Search Window