Προσφορές|

Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για τη χορήγηση Άδειας Χρήσεως εστιατορίου στο Δημοτικό Πάρκο Ηρώων Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (Δασούδι).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή/και από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 (ΔΑΣΟΥΔΙ)» μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12.00.

Comments are closed.

Close Search Window