Νέα & Ανακοινώσεις|

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις:

      1.1. Για την πλήρωση των εξής μονίμων θέσεων πρώτου διορισμού:

             (α)  Μίας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α8 – Α10 – Α11)

             (β)  Μίας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α8 – Α10 – Α11)

             (γ)  Πέντε θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική / Αρχιτεκτονική ) με κλ. Α5(2) – Α7 – Α8(I).

      1.2. Για την πρόσληψη τριών εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9). Δύο από τις θέσεις είναι στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής και μία στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα ειδικά έντυπα αίτησης, τα Πλαίσια Πλήρωσης και τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα (Δημοτικό Μέγαρο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τηνΤρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.00.

Comments are closed.

Close Search Window