Προσφορές|

1. 100 δώρα με τρισδιάστατη απεικόνιση μνημείων της Πάφου μέχρι €10.00 πλέον Φ.Π.Α.

2. 100 καρφίτσες πέτου μέχρι €5.00 πλέον Φ.Π.Α.

3. 50 πλακέτες μεταλλικής κατασκευής σε ξύλινη βάση €25.00 πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές (μαζί με δείγμα της πρότασης) πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο δεν θα αναγράφονται οποιαδήποτε στοιχεία του προσφοροδότη παρά μόνο η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ».

Οι προσφορές να  απευθύνονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Πάφου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 η ώρα 13.00.

Comments are closed.

Close Search Window