Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο μονίμων θέσεων Υγειονομικού Λειτουργού (κλ. Α8 – Α10 – Α11).

Ο μισθός της θέσης είναι στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α10-Α11 και σ’ αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4286 και ημερ. 12.10.2018 (Παράρτημα Όγδοο – Σ.Υ. 40/2018).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ. 26822363, 26822355 / ηλ.ταχ. hr.office@pafos.org.cy ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Comments are closed.

Close Search Window