Μη κατηγοριοποιημένο|

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι για την υπολειπόμενη περίοδο των εορτών θα ισχύσουν για τις Υπηρεσίες του οι ακόλουθες διευθετήσεις:

  1. Τη Δευτέρα 1η και Τρίτη 2 Ιανουαρίου, τα Γραφεία της Δημοτικής Υπηρεσίας (Τμήμα Διοίκησης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας), καθώς επίσης το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών (χώρος στάθμευσης του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης») και το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», δεν θα λειτουργήσουν.
  • Για σκοπούς κάλυψης ουσιωδών αναγκών της πόλης και εξυπηρέτησης των πολιτών, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου τα συνεργεία του Δήμου που είναι επιφορτισμένα με την αποκομιδή των σκυβάλων, τον οδοκαθαρισμό και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης της πόλης θα εργαστούν με μειωμένο προσωπικό. Για την αναφορά βλαβών ή ζημιών στο δίκτυο υδροδότησης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 99603622 και 96910661, ενώ για θέματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας με το τηλέφωνο 97686051.

Ο Δήμος πληροφορεί το κοινό ότι η προθεσμία πληρωμής που τέλους αποκομιδής σκυβάλων για το 2023, η οποία θα έληγε σήμερα 29 Δεκεμβρίου, έχει παραταθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2024.  Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο Διαδίκτυο (www.pafos.org.cy). Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, στα πληρωτέα ποσά θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10%.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλέφωνο 26940940 ή με το Τμήμα Οικονομικών του Δήμου στο τηλέφωνο 26950572.

Ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του προσωπικού του Δήμου Πάφου εύχονται όπως το 2024 είναι έτος προόδου και σημάνει την απαρχή της απελευθέρωσης και της επανένωσης της χώρας μας.

Comments are closed.

Close Search Window