Νέα & Ανακοινώσεις|

Λόγω και της επικείμενης έναρξης εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024, τα δημοτικά τέλη και φόροι (τέλος αποκομιδής σκυβάλων, επαγγελματικός φόρος, άδεια λειτουργίας υποστατικού και κατανάλωση ύδρευσης) που επιβλήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικά υποστατικά μέχρι και το 2023 και παραμένουν απλήρωτα, πρέπει να εξοφληθούν ή να συμφωνηθεί η εξόφλησή τους στο πλαίσιο γραπτού διακανονισμού .

Πληρωμή και υπογραφή διακανονισμού μπορεί γίνει στο:
Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών
Μιχαήλ Σάββα 1, 8028 Πάφος
https://maps.app.goo.gl/dDwnH1cuy8kVbYUA7 ).

Προκειμένου να ενημερωθούν για λεπτομέρειες σε σχέση με τη χρέωση και το ακριβές υπόλοιπο, οι οφειλέτες, ιδιοκτήτες ή κάτοχοι των υποστατικών, στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί κατά καιρούς οι λογαριασμοί που παραμένουν απλήρωτοι, πρέπει – μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου – να υποβάλουν:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ
Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(https://pafos.org.cy/frm1/)

Μετά τις 18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος διά νόμου να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον όσων παραλείψουν να συμμορφωθούν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει επιπλέον χρέωση .

Η παρούσα συνιστά προσωπική ειδοποίηση για κάθε πρόσωπο – φυσικό ή νομικό – στο όνομα του οποίου επιβάλλονται δημοτικά τέλη και φόροι και αποτελεί την τελευταία προειδοποίηση.

.

Comments are closed.

Close Search Window