Νέα & Ανακοινώσεις|

1.   Ο Δήμος Πάφου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου όπως προβούν στον καθα­ρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι την 30 Μαρτίου 2024.

2.   Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργεία του Δήμου θα προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων και άλλων τεμαχίων γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και ο Δή­μος θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί για τον εν λόγω σκοπό.

3.   Συναφώς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

      (α)  Αν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη ικανοποιητι­κός, συνεργείο του Δήμου θα προβεί σε συμπληρωματικό ή συνολικό καθαρισμό του χώρου.

(β) Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμα­χίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί/απορριφθεί άχρηστα υλικά από τρί­τους.

(γ) Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύ­νονται, σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από το ποσό των €100 ανά οικόπεδο.

(δ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα ευμεγέθη αντικείμενα σε ιδιω­τικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκο­πούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει οποιαν­δήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

4.   Η παρούσα να θεωρηθεί και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, η οποία δίνεται δυνάμει των προνοιών του περί Δήμων Νόμου (άρθρα 91 και 92). Τονίζεται ότι προσωπικές επιστολές – ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτεί­νονται στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, τηλ. 97745850.

26 Φεβρουαρίου 2024

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window