Προσφορές|

Ο Δήμος Πάφου δέχεται προσφορές για την επιλογή Ομάδας Συμβούλων Μελετητών προς εκπόνηση των μελετών για την ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας και Απασχόλησης Ατόμων Τρίτης Ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement) στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6763863

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00.

26 Μαρτίου 2024

Comments are closed.

Close Search Window