Συντονισμός του έργου των Επιτροπών του Δ.Σ. * Καταρτισμός των Προϋπολογισμών του Δήμου * Άλλες αρμοδιότητες άρθρου 47 του περί Δήμων Νόμου * Σχεδιασμός και παρακολούθηση οικονομικής/αναπτυξια-κής πολιτικής του Δήμου (προγράμματα, έργα κ.λπ.) * Έλεγχος δαπανών-θέματα εσωτερικού ελέγχου * Θέ-ματα φορολογίας και τιμολόγησης (ύδρευση κ.ά.) * Δικαστικές υποθέσεις * Πληροφόρηση του πολίτη, επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου: προβολή του έργου του κ.λπ., Δημόσιες Σχέσεις * Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Δημότη (παράπονα – εισηγήσεις) * Διάρθρωση/ οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Υπηρεσίας * Εκμετάλλευση/αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας (ενοίκια υποστατικών κ.λπ.) * Θέματα του ευρύτερου τομέα του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας * Δημοτική Χονδρική Αγορά * Θέματα της Δημοτικής Αγοράς * Θέματα προστασίας του καταναλωτή (όχι υγειονομικής φύσεως) * Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου * Θέματα της Βιοτεχνικής Περιοχής * Ωράριο καταστημάτων

 

1. Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος: Πρόεδρος

2. Χρίστος Μακαρίου, Αντιδήμαρχος: Αντιπρόεδρος

3. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: Μέλος

4. Νίκος Σιμιλλίδης: Μέλος

5. Γιώργος Δημητριάδης: Μέλος

6. Γιάννης Κουλουντής: Μέλος

7. Βάσος Δημητρίου: Mέλος

8. Κώστας Δίπλαρος: Μέλος

9. Μιχαλάκης Μιχαήλ: Μέλος

10. Μιχάλης Χατζημιτσής: Μέλος

11. Ανδρέας Χρυσάνθου: Μέλος

Γραμματέας: Αναστασία Ρούτη – Ελευθεριάδου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Δ)

Εξέταση αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής και αδειών διαχωρισμού γης και κτιρίων * Έκδοση των εν λόγω αδειών

1. Γιώργος Κουννάς: Πρόεδρος

2. Γιάννης Κουλουντής: Αντιπρόεδρος

3. Λίνος Τσοκκάς: Μέλος

 

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Πορτίδης, Λειτουργός Τεχνικών Υπη-ρεσιών (Π.Μ.)

Πολιτική στους τομείς του αθλητισμού και της Νεολαίας * Ανάπτυξη-διάδοση αθλητισμού (εκδηλώσεις, έργα υποδομής κ.ά.) * Θέματα Νεολαίας: Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, μαθητές, φοιτητές, άνεργοι πτυχιούχοι * Θέματα Παιδείας-Εκπαίδευσης σε σχέση με τον αθλητισμό * Σχέσεις με σωματεία, ιδρύματα κ.ά. φορείς στους τομείς του αθλητισμού και της Νεολαίας


Γραμματέας: Άντρη Χριστοδουλίδου-Τσαρτσάλη, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Θέματα του ευρύτερου τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας * Δημοτική Χονδρική Αγορά * Θέματα της Δημοτικής Αγοράς * Θέματα προστασίας του καταναλωτή (όχι υγειονομικής φύσεως) * Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου * Θέματα της Βιοτεχνικής Περιοχής * Ωράριο καταστημάτων


Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Λογιστής

Θέματα του ευρύτερου τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας * Δημοτική Χονδρική Αγορά * Θέματα της Δημοτικής Αγοράς * Θέματα προστασίας του καταναλωτή (όχι υγειονομικής φύσεως) * Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου * Θέματα της Βιοτεχνικής Περιοχής * Ωράριο καταστημάτων


Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Λογιστής

Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προγράμματα, Κύπρος/Δήμος Πάφου – Ε.Ε. γενικά) * Σχέσεις με τον ελλαδικό χώρο (Δίκτυο Πάφου-Αδελφ. Πόλεων της Ελλάδος κ.ά.) και γενικά εξωτερικές σχέσεις * Σχέσεις με οργανισμούς/οργανώσεις/φόρα * Απόδημοι Κύπριοι/ Απόδημος Ελληνισμός * Όλες οι αποστολές του Δήμου στο εξωτερικό * Φιλοξενία αποστολών / αντιπροσωπειών από το εξωτερικό * Γενική προβολή της Πάφου στο εξωτερικό *


Γραμματέας: Γιάννης Άνθης, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Πρόσληψη εργατών για εποχιακή ή έκτακτη απασχόληση * Παράταση ή τερματισμός της απασχόλησης εποχιακών και εκτάκτων εργατών * Εισήγηση για την ένταξη εργατών στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό

1. Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος : Πρόεδρος

2. Χαράλαμπος Πάζαρος: Μέλος

3. Μαρίνος Στυλιανού: Μέλος

 

Γραμματέας: Δόξα Οικονομίδου-Βάρδα, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Θ.Α.Δ.Δ.)

Πολιτική στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας: ηλικιωμένοι, παιδιά, πολίτες με ειδικές ανάγκες κ.λπ. * Ανάπτυξη – ενίσχυση της κοιν. μέριμνας: έργα, προγράμματα/σχέδια κ.λπ. * Θέματα ομογενών/αλλοδαπών που διαμένουν στην Πάφο (πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα κ.ά.) * Θέματα της τοπικής κοινωνίας με ευρύτερο ενδιαφέρον * Σχέση με φορείς, οργανωμένα σύνολα και εθελοντικές οργανώσεις του τομέα

Γραμματέας: Άντρη Χριστοδουλίδου-Τσαρτσάλη, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση του πρασίνου * Καλλιέργεια της αγάπης προς το πράσινο * Προγραμματισμός και παρακολούθηση του έργου της Υπηρεσίας Πρασίνου
 

Γραμματέας: Άντρη Χριστοδουλίδου-Τσαρτσάλη, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Πολεοδομική – χωροταξική πολιτική Δήμου * Εξέταση αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικών αδειών * Θέματα Τοπικού σχεδίου, Σχεδίων Περιοχής κ.λπ. * Πολεοδομικά και άλλα δημόσια έργα, αναπτυξιακά και εξωραϊστικά έργα του Δήμου * Κατασκευή – συντήρηση δρόμων, χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων κ.ά. έργων υποδομής * Δημοτικά κτίρια (ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση) * Θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν το Αποχετευτικό Σύστημα * Κυκλοφοριακά θέματα/τροχαία κίνηση (τεχνική πτυχή) * Οδικός φωτισμός * Σχολικά κτίρια * Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία * Έργα τουριστικής υποδομής * Χωροθέτηση και διαμόρφωση παιχνιδότοπων


Γραμματέας: Χρίστος Κωνσταντινίδης, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας – Αρχιτέκτων

Εργασιακά θέματα του υπαλληλικού και ωρομίσθιου (εργατικού) προσωπικού (αιτήματα κ.ά.) * Διαπραγματεύσεις/επαφές με τη συντεχνιακή πλευρά (Συλλογικές Συμβάσεις κ.ά.)

1. Μαρίνος Στυλιανού: Πρόεδρος

2. Βάσος Δημητρίου: Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Τσιέλεπος: Μέλος

4. Φίλιππος Φιλίππου: Mέλος

5. Κώστας Δίπλαρος: Μέλος

 

Γραμματέας: Δόξα Οικονομίδου-Βάρδα, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Θ.Α.Δ.Δ.)  

Εργασιακά θέματα του υπαλληλικού και ωρομίσθιου (εργατικού) προσωπικού (αιτήματα κ.ά.) * Διαπραγματεύσεις/επαφές με τη συντεχνιακή πλευρά (Συλλογικές Συμβάσεις κ.ά.)

1. Μαρίνος Στυλιανού: Πρόεδρος

2. Βάσος Δημητρίου: Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Τσιέλεπος: Μέλος

4. Φίλιππος Φιλίππου: Mέλος

5. Κώστας Δίπλαρος: Μέλος

 

Γραμματέας: Δόξα Οικονομίδου-Βάρδα, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Θ.Α.Δ.Δ.)  

Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης της πόλης * Ενστάσεις για λογαριασμούς κατανάλωσης νερού


Γραμματέας: Ανδρέας Ανδρέου, Λογιστικός Λειτουργός

Comments are closed.

Close Search Window