Συντονισμός του έργου των Επιτροπών του Δ.Σ. * Καταρτισμός των Προϋπολογισμών του Δήμου * Άλλες αρμοδιότητες άρθρου 47 του περί Δήμων Νόμου * Σχεδιασμός και παρακολούθηση οικονομικής/αναπτυξια-κής πολιτικής του Δήμου (προγράμματα, έργα κ.λπ.) * Έλεγχος δαπανών-θέματα εσωτερικού ελέγχου * Θέ-ματα φορολογίας και τιμολόγησης (ύδρευση κ.ά.) * Δικαστικές υποθέσεις * Πληροφόρηση του πολίτη, επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου: προβολή του έργου του κ.λπ., Δημόσιες Σχέσεις * Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Δημότη (παράπονα – εισηγήσεις) * Διάρθρωση/ οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Υπηρεσίας * Εκμετάλλευση/αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας (ενοίκια υποστατικών κ.λπ.) * Θέματα του ευρύτερου τομέα του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας * Δημοτική Χονδρική Αγορά * Θέματα της Δημοτικής Αγοράς * Θέματα προστασίας του καταναλωτή (όχι υγειονομικής φύσεως) * Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου * Θέματα της Βιοτεχνικής Περιοχής * Ωράριο καταστημάτων

1. Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος: Πρόεδρος

2. Χρίστος Μακαρίου, Αντιδήμαρχος: Αντιπρόεδρος

3. Χάρης Χαραλάμπους: Μέλος

4. Νίκος Σιμιλλίδης: Μέλος

5. Γιώργος Δημητριάδης: Μέλος

6. Γιάννης Κουλουντής: Μέλος

7. Βάσος Δημητρίου: Mέλος

8. Κώστας Δίπλαρος: Μέλος

9. Μιχαλάκης Μιχαήλ: Μέλος

10. Μιχάλης Χατζημιτσής: Μέλος

11. Ανδρέας Χρυσάνθου: Μέλος

Γραμματέας: Αναστασία Ρούτη – Ελευθεριάδου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Δ)

Εξέταση αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής και αδειών διαχωρισμού γης και κτιρίων * Έκδοση των εν λόγω αδειών

1. Γιώργος Κουννάς: Πρόεδρος

2. Γιάννης Κουλουντής: Αντιπρόεδρος

3. Λίνος Τσοκκάς: Μέλος

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Πορτίδης, Λειτουργός Τεχνικών Υπη-ρεσιών (Π.Μ.)

Πρόσληψη εργατών για εποχιακή ή έκτακτη απασχόληση * Παράταση ή τερματισμός της απασχόλησης εποχιακών και εκτάκτων εργατών * Εισήγηση για την ένταξη εργατών στο τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό

1. Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος : Πρόεδρος

2. Λίνος Τσοκκάς: Μέλος

3. Μαρίνος Στυλιανού: Μέλος

Γραμματέας: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Θ.Α.Δ.Δ.)

Εργασιακά θέματα του υπαλληλικού και ωρομίσθιου (εργατικού) προσωπικού (αιτήματα κ.ά.) * Διαπραγματεύσεις/επαφές με τη συντεχνιακή πλευρά (Συλλογικές Συμβάσεις κ.ά.)

1. Μαρίνος Στυλιανού: Πρόεδρος

2. Βάσος Δημητρίου: Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Τσιέλεπος: Μέλος

4. Φίλιππος Φιλίππου: Mέλος

5. Γιώργος Κουννάς: Μέλος

Γραμματέας: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (Θ.Α.Δ.Δ.)  

Έγκριση των όρων/προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμών * Κατακύρωση διαγωνισμών (ανάθεση συμβάσεων) ή υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου για την κατακύρωση διαγωνισμών με αντικείμενο την προμήθεια υλικών/εξοπλισμού, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση δημοσίων έργων

1. Μιχαλάκης Μιχαήλ: Πρόεδρος

2. Γεώργιος Τσιέλεπος: Αντιπρόεδρος

3. Γιώργος Δημητριάδης: Mέλος

4. Νίνα Γκαρακλίδου: Μέλος

5. Χρίστος Μακαρίου, Αντιδήμαρχος: Μέλος

6. Φίλιππος Φιλίππου: Mέλος

7. Ανδρέας Χρυσάνθου: Μέλος

Γραμματέας: Θέμης Φιλιππίδης, Δημοτικός Γραμματέας

Πολεοδομική – χωροταξική πολιτική Δήμου * Εξέταση αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικών αδειών * Θέματα Τοπικού σχεδίου, Σχεδίων Περιοχής κ.λπ. * Πολεοδομικά και άλλα δημόσια έργα, αναπτυξιακά και εξωραϊ-στικά έργα του Δήμου * Κατασκευή – συντήρηση δρόμων, χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων κ.ά. έργων υπο-δομής * Δημοτικά κτίρια (ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση) * Θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν το Αποχετευτικό Σύστημα * Κυκλοφοριακά θέματα/τροχαία κίνηση * Οδικός φωτισμός * Σχολικά κτίρια * Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία * Έργα τουριστικής υποδομής * Χωροθέτηση και διαμόρφωση παιχνιδότοπων * Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης της πόλης * Ενστάσεις για λογαριασμούς κατανάλωσης νερού

  1. Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος: Πρόεδρος
  2. Φίλιππος Φιλίππου: Αντιπρόεδρος
  3. Λίνος Τσοκκάς: Μέλος
  4. Νίνα Γκαρακλίδου: Μέλος
  5. Γιάννης Κουλουντής: Mέλος
  6. Χρίστος Μακαρίου, Αντιδήμαρχος: Μέλος
  7. Γιώργος Κουννάς: Μέλος

Γραμματέας: Χρίστος Κωνσταντινίδης, Δημοτικός Μηχανικός

Πολιτική στους τομείς της πολιτιστικής ανάπτυξης * Προγραμματισμός, παρακολούθηση και απολογισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων * Θέματα Παιδείας – Εκπαίδευσης σε σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση * Δημοτική Βιβλιοθήκη * Τέλος Θεάματος * Σχέσεις με σωματεία, ιδρύματα κ.ά. φορείς στον τομέα του πολιτισμού * Δήμος και εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus * Δήμος και Οργανισμός Π.Π.Ε. – Πάφος 2017 * Πολιτική στους τομείς του Αθλητισμού και της Νεολαίας * Ανάπτυξη-διάδοση Αθλητισμού (εκδηλώσεις, έργα υποδομής κ.ά.) * Θέματα Νεολαίας: Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, μαθητές, φοιτητές, άνεργοι πτυχιούχοι * Θέματα Παιδείας-Εκπαίδευσης σε σχέση με τον Αθλητισμό * Σχέσεις με σωματεία, ιδρύματα κ.ά. φορείς στους τομείς του Αθλητισμού και της Νεολαίας * Διαχείριση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, του Γηπέδου Μουττάλου και της Αίθουσας “Εν Πλω”

1. Μαρία Ζαβρού: Πρόεδρος

2. Χριστάκης Νεοφύτου: Αντιπρόεδρος

3. Χάρης Χαραλάμπους: Μέλος

4. Γεώργιος Τσιέλεπος: Μέλος

5. Βάσος Δημητρίου: Μέλος

6. Γιώργος Κουννάς: Μέλος

7. Μιχαλάκης Μιχαήλ: Μέλος

 

Γραμματέας: Άντρη Χριστοδουλίδου-Τσαρτσάλη, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Πολιτική στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας: ηλικιωμένοι, παιδιά, πολίτες με ειδικές ανάγκες κ.λπ. * Ανάπτυξη – ενίσχυση της κοιν. μέριμνας: έργα, προγράμματα/σχέδια κ.λπ. * Θέματα ομογενών/αλλοδαπών που διαμένουν στην Πάφο (πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα κ.ά.) * Θέματα της τοπικής κοινωνίας με ευρύτερο ενδιαφέρον * Σχέση με φορείς, οργανωμένα σύνολα και εθελοντικές οργανώσεις του τομέα

1. Γιώργος Σοφοκλέους: Πρόεδρος

2. Γιάννης Κουλουντής: Αντιπρόεδρος

3. Νίνα Γκαρακλίδου: Μέλος

4. Μαρία Ζαβρού: Μέλος

5. Παναγιώτης Βορκάς: Mέλος

 

Γραμματέας: Άντρη Χριστοδουλίδου-Τσαρτσάλη, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προγράμματα, Κύπρος/Δήμος Πάφου – Ε.Ε. γενικά) * Σχέσεις με τον ελλαδικό χώρο (Δίκτυο Πάφου-Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος κ.ά.) και γενικά εξωτερικές σχέσεις * Σχέσεις με οργανισμούς/οργανώσεις/φόρα * Απόδημοι Κύπριοι/ Απόδημος Ελληνισμός * Όλες οι αποστολές του Δήμου στο εξωτερικό * Φιλοξενία αποστολών/αντιπροσωπειών από το εξωτερικό * Γενική προβολή της Πάφου στο εξωτερικό * Διαμόρφωση της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του Τουρισμού, προγραμματισμός και παρακολούθηση της δράσης του Δήμου στον τομέα αυτό (προβολή της Πάφου κ.λπ.) * Εκπροσώπηση του Δήμου στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου * Σχέσεις του Δήμου με τους φορείς του τουριστικού τομέα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο * Οποιαδήποτε θέματα αφορούν τον Τουρισμό εκτός από θέματα τεχνικής φύσεως (πολεοδομικά, συντήρηση – βελτίωση παραλιών κ.ά.)

1.Παναγιώτης Βορκάς: Πρόεδρος

2.Χριστάκης Νεοφύτου: Αντιπρόεδρος

3.Γιώργος Σοφοκλέους: Μέλος

4,Μαρίνος Στυλιανού: Μέλος

5.Κώστας Δίπλαρος: Μέλος

Γραμματέας: Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας

Πολιτική και δράση του Δήμου στον ευρύτερο τομέα της Δημόσιας Υγείας – Καθαριότητας * Προγραμματισμός/παρακολούθηση του έργου της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας * Βασικά θέματα: υγειονομικός έλεγχος τροφίμων και ποτών, καθαριότητα δημοσίων χώρων και ανοικτών ιδιωτικών χώρων, διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων (χώροι κ.λπ.), υγιεινή των παραλιών * Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση του πρασίνου σε όλες του τις μορφές* Καλλιέργεια της αγάπης προς το πράσινο * Προγραμματισμός και παρακολούθηση του έργου της Υπηρεσίας Πρασίνου * Όλα τα θέματα που αφορούν τις παραλίες εντός των δημοτικών ορίων (οργάνωση, ανάπτυξη-βελτίωση, διαχείριση, εικόνα κ.ά.) – Για τα θέματα οικονομικής φύσεως (λ.χ. δικαιώματα αδειών χρήσεως) η Επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις στη Διαχειριστική Επιτροπή

1. Γιώργος Δημητριάδης: Πρόεδρος

2. Γιώργος Κουννάς: Αντιπρόεδρος

3. Νίκος Σιμιλλίδης: Μέλος

4. Γιώργος Σοφοκλέους: Mέλος

5. Χριστάκης Νεοφύτου: Μέλος

6. Μαρία Ζαβρού: Μέλος

7.Φίλιππος Φιλίππου: Μέλος

Γραμματέας: Χρίστος Χρίστου, Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής

Comments are closed.

Close Search Window