Μη κατηγοριοποιημένο, Νέα & Ανακοινώσεις|

Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ενός ΕΟΧ στη θέση Τεχνικού Μηχανικού
για κάλυψη αναγκών του Δήμου Πάφου σε σχέση με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


 

Comments are closed.

Close Search Window