Νέα & Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2021,  κατά σειράν επιτυχίας των υποψηφίων οι οποίοι παρακάθισαν σε αυτές:

Comments are closed.

Close Search Window