Νέα & Ανακοινώσεις|

Οι Μελετητές της Εταιρίας Συμβούλων ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΥ΄ σε συνέχεια της δημόσιας παρουσίασης της Μελέτης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την αποκατάσταση των θαλάσσιων έργων έμπροσθεν του ξενοδοχείου Elysium στην Πάφο και στα πλαίσια ολοκλήρωσής της, παρακαλεί το κοινό να αποστείλει σχόλια και προτάσεις για οποιαδήποτε περιβαλλοντικά θέματα νομίζει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση που εκπονούμε.
Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Ν.127(Ι)2018 η οποία επιβάλει όπως προβούμε σε δημόσια διαβούλευση.
Η ΜΕΕΠ θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο http://stellavartelatou.gr για ενημέρωση και την υποβολή σχολίων, εισηγήσεων και παρατηρήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Παρακαλείτε το κοινό όπως αποστείλει τα σχόλια, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mlazarou_techniki@yahoo.com.

Comments are closed.

Close Search Window