Νέα & Ανακοινώσεις|

Εφαρμογή του Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου (Νόμος 50(Ι) του 2016).

Έκδοση άδειας εκπομπής ήχου σε κέντρα αναψυχής.

Ο Δήμος Πάφου ενημερώνει ότι την 1η Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκαν σε ισχύ με τροποποιημένες ρυθμίσεις το Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κ.Δ.Π. 263/2022) και η Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών (Κ.Δ.Π. 264/2022) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου (Νόμος 50(Ι) του 2016) και καλεί όλους τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής που βρίσκονται εντός της δημαρχούμενης περιοχής και εκπέμπουν ήχο  να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλισης Άδειας Εκπομπής Ήχου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα εξής:  
•    Άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού με βάση τον Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο (δεν απαιτείται για τις αυτοτελείς αίθουσες δεξιώσεων)
•    Άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Πάφου με βάση τον Περί Δήμων Νόμο (άρθρο 112)
•    Πολεοδομική άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
•    Άδεια οικοδομής με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.
•    Αντίγραφο γνωστοποίησης της πρόθεσης για υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας εκπομπής ήχου.
Ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται αποδέκτες.

Τα κέντρα αναψυχής που επιθυμούν να εκπέμπουν ήχο πέραν των 12.00μμ ή/και βρίσκονται εντός ή συνορεύουν με οικιστική περιοχή καθώς και όσα  εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει η νέα/τροποποιητική Νομοθεσία θα πρέπει να υποβάλουν και ακουστική μελέτη μαζί με το συμπληρωματικό έντυπο μελετητή ακουστικής.

Οι άδειες που εκδίδονται έχουν ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και για την έκδοση τους δεν θα καταβληθούν δικαιώματα.

Όσες άδειες έχουν ήδη εκδοθεί από το Δήμο με ισχύ μέχρι 31.12.22, αυτές ανανεώνονται  αυτόματα για ωράριο εκπομπής ήχου μέχρι τις 12.00μμ. Για εκπομπή ήχου πέραν αυτού του ωραρίου απαιτείται εκ νέου αίτηση και ακουστική μελέτη προς ικανοποίηση των νέων όρων αδειοδότησης.

Νοείται ότι κανένα κέντρο αναψυχής δεν δύναται να εκπέμπει ήχο εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής ήχου από την αρμόδια αρχή.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις ή/και πληροφορίες για το νέο καθεστώς αδειοδότησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window