Νεα/News

 • <!--:GR-->Pafos2017<!--:--><!--:en-->Pafos2017<!--:-->

  Pafos2017

 • <!--:GR-->Πολιτιστικές εκδηλώσεις του μήνα<!--:--><!--:en-->Cultural events of the month<!--:-->

  Cultural events of the month

  Get information about the upcoming cultural events
 • <!--:GR-->Δημοτική Βιβλιοθήκη "Χριστόδουλος Γαλατόπουλος"<!--:--><!--:en-->Δημοτική Βιβλιοθήκη "Χριστόδουλος Γαλατόπουλος"<!--:-->

  Δημοτική Βιβλιοθήκη “Χριστόδουλος Γαλατόπουλος”

 • <!--:GR-->Δήμος Πάφου<!--:--><!--:en-->Municipality of Pafos<!--:-->

  Municipality of Pafos

  Sorry, this entry is only available in Greek.
<!--:GR-->ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Η ΠΑΦΟΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ<!--:--><!--:en-->ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Η ΠΑΦΟΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ<!--:-->
<!--:GR-->Διαγωνισμoί Δήμου Πάφου υπ’ αρ. 3/2016, 4/2016 και 5/2016 για διορισμένες υπεργολαβίες για ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και εγκαταστάσεις θεατρικού εξοπλισμού για το έργο της Ανακαίνισης του Μαρκιδείου Θεάτρου και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου<!--:--><!--:en-->Διαγωνισμoί Δήμου Πάφου υπ’ αρ. 3/2016, 4/2016 και 5/2016 για διορισμένες υπεργολαβίες για ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και εγκαταστάσεις θεατρικού εξοπλισμού για το έργο της Ανακαίνισης του Μαρκιδείου Θεάτρου και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου<!--:-->
<!--:GR-->Υπογραφή συμβολαίων με την εταιρεία MK TTS για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου «πέλικαν»<!--:--><!--:en-->Υπογραφή συμβολαίων με την εταιρεία MK TTS για την παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου «πέλικαν»<!--:-->